Sympetrum pedemontanum

Sympetrum pedemontanum (ALLIONI, 1766) Szalagos szitakötő

Elterjedése:

Nyugat-szibiriai, Európában a depressiusculumoz hasonló keskeny sávban fordul elő. Nálunk inkább a dombvidéken tenyészik, de esetenként síkvidéken is megtalálható.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

A hazai Sympetrumoktól szokatlan módon, elsősorban növénzetbn gazdag parti zónájú vízfolyásokban, kis folyókban és kisvízfolyásokban tenyészik, esetenként holtágakban és bányagödrökben is kifejlődik.

Veszélyeztető tényezők: -

Populációs trendek: -

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

Szárnyain mindkét ivar igen feltűnő, barna sávot visel, ami minden más hazai fajtól jól elkülöníti.

Szerző: dr. Ambrus András