Sympetrum danae

Sympetrum danae (SULZER, 1776) Fekete szitakötő

Elterjedése:

Szibiriai, É- és Közép-Európa nagy részén elterjedt. Nálunk inkább a hegyvidékhez kötődő faj.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

Hűvös, lápi jellegű kisvizek szitakötője, nálunk meglehetősen kevés helyről ismert tenyészése, egyes években azonban imágói nagyobb egyedszámban találhatóak és lehúzódnak a síkvidékre i (pl. Szigetköz).

Veszélyeztető tényezők: -

Populációs trendek:

Fluktuációja valószínűleg a tőlünk Északabbra lévő tenyésző állományok változásaira vezethetők vissza, illetve időjárási tényezők befolyásolják.

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

A kiszínesedett hímek szinte teljesen feketék, a nőstényekben is nagyon sok a fekete rajzolat. Nincs más hozzájuk hasonló hazai faj, messziről is jól felismerhetők.

Szerző: dr. Ambrus András