Somatochlora metallica

Somatochlora metallica (VANDER LINDEN, 1825) Fémzöld szitakötő

Elterjedése:

A törzsalak nyugat-szibiriai, a Corduliához hasonlóan, de messze északabbra felhatol Európában. Nálunk sokfelé elterjedt, de elég lokális faj. A S. m. ssp. meridionalis Nielsen 1935. DK-Európában él. A két alfaj elterjedési határának zónájába esik Magyarország.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

Lassan áramló, csendes, lápos jellegű vizek, csatornák, illetve holtágak lakója. Két éves a fejlődése, többnyire szinkronizáltan kel, június-júliusban.

Veszélyeztető tényezők: -

Populációs trendek: -

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

Az érces szitakötőtől elkülöníti a későbbi rajzási idő, valamint az, hogy a hímek potrohának a középső szakasza a legszélesebb. A ssp. meridionalis torán oldalt 1-1 körte alakú sárga foltot visel (a törzsalak nem), valamint a szárnyjegy fekete (a törzsalaknál barna). A Somatochlora flavomaculata potrohán oldalt sárga (idősebbeken barnás) foltsort visel, a metallica ezzel szemben teljesen zöld.

Szerző: dr. Ambrus András