Magyarország szitakötő fajai

A SZITAKÖTŐK RENDJÉNEK (ODONATA) RENDSZERTANA:
ZYGOPTERA (Egyenlőszárnyú szitakötők alrendje)
.......CALOPTERYGOIDEA szupercsalád
....................CALOPTERYGIDAE család
+ Calopteryx virgo (LINNÉ, 1758) Kisasszony szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Calopteryx splendens (HARRIS, 1782) Sávos szitakötő
.......LESTOIDEA szupercsalád
....................LESTIDAE család
.......................LESTINAE alcsalád
+ Lestes viridis (VANDER LINDEN, 1825) Zöld rabló
+ Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) Foltosszárnyjegyű rabló
+ Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 Tavi rabló
+ Lestes macrostigma (EVERSMANN, 1836) Nagy foltosrabló, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823) Lomha rabló
+ Lestes dryas KIRBY, 1890 Réti rabló, (VÉDETT, 2000 Ft)
.......................SYMPECMATINAE alcsalád
+ Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) Erdei rabló
.......COENAGRIONOIDEA szupercsalád
....................PLATYCNEMIDIDAE család
+ Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771) Széleslábú szitakötő
....................COENAGRIONIDAE család
.......................COENAGRIONINAE alcsalád
+ Pyrrhosoma nymphula (SULZER, 1776) Vörös légivadász
+ Erythromma najas (HANSEMANN, 1823) Fürge légivadász
+ Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) Zöld légivadász
+ Coenagrion scitulum (RAMBUR, 1842) Ritka légivadász, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Coenagrion hastulatum (CHARPENTIER, 1825) Lándzsás légivadász, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Coenagrion lunulatum (CHARPENTIER, 1840) Holdkék szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) Díszes légivadász, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Coenagrion puella (LINNÉ, 1758) Szép légivadász
+ Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) Gyakori légivadász
.......................ISCHNURINAE alcsalád
+ Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840) Kéksávos légivadász
+ Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) Apró légivadász
+ Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 Kék légivadász
ANISOPTERA (Egyenlőtlenszárnyú szitakötők alrendje)
.......AESHNOIDEA szupercsalád
....................AESHNIDAE család
.......................AESHNINAE alcsalád
...........................AESHNINI tribusz
+ Aeshna juncea (LINNÉ, 1758) Fatörzsvadász acsa
+ Aeshna mixta LATREILLE, 1805 Nádi acsa
+ Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 Gyakori acsa
+ Aeshna cyanea (MÜLLER, 1764) Sebes acsa
+ Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 Zöld acsa, (VÉDETT, 10 000 Ft)
+ Aeshna grandis (LINNÉ, 1758) Nagy acsa
+ Aeshna isosceles (MÜLLER, 1767) Lápi acsa, (VÉDETT, 2000 Ft)
...........................AESHNINI tribusz
+ Anax imperator LEACH, 1815 Óriás szitakötő
+ Anax parthenope (SÉLYS, 1839) Tavi szitakötő
+ Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) Nyerges szitakötő
.......................BRACHYTRONINAE alcsalád
...........................BRACHYTRONINI tribusz
+ Brachytron pratense (MÜLLER, 1764) Szőrös szitakötő
....................GOMPHIDAE család
.......................GOMPHINAE alcsalád
+ Gomphus flavipes (LINNÉ, 1758) Sárgás szitakötő, (VÉDETT, 10 000 Ft)
+ Gomphus vulgatissimus (LINNÉ, 1758) Feketelábú szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) Erdei szitakötő, (VÉDETT, 10 000 Ft)
+ Onychogomphus forcipatus (LINNÉ, 1758) Csermely szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
.......CORDULEGASTEROIDEA szupercsalád
....................CORDULEGASTERIDAE család
+ Cordulegaster heros THEISCHINGER, 1979 Kétcsíkos hegyi szitakötő, (FOKOZOTTAN VÉDETT, 100E Ft)
+ Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 Hegyi szitakötő, (VÉDETT, 10 000 Ft)
.......LIBELLULOIDEA szupercsalád
....................CORDULIIDAE család
.......................CORDULIINAE alcsalád
+ Cordulia aenea (LINNÉ, 1758) Érces szitakötő
+ Somatochlora metallica (VANDER LINDEN, 1825) Fémzöld szitakötő
+ Somatochlora flavomaculata (VANDER LINDEN, 1825) Sárgafoltos szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) Kétfoltos szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
....................LIBELLULIDAE család
.......................LIBELLULINAE alcsalád
+ Libellula quadrimaculata LINNÉ, 1758 Négyfoltos acsa
+ Libellula fulva MÜLLER, 1764 Mocsári szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Libellula depressa LINNÉ, 1758 Laposhasú acsa
+ Orthetrum cancellatum (LINNÉ, 1758) Vízi pásztor
+ Orthetrum albistylum (SÉLYS, 1848) Fehér pásztor
+ Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE, 1837) Pataki szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) Kék pásztor
.......................SYMPETRINAE alcsalád
+ Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) Déli szitakötő
+ Sympetrum striolatum (CHARPENTIER, 1840) Gyakori szitakötő
+ Sympetrum vulgatum (LINNÉ, 1758) Közönséges szitakötő
+ Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) Sárgatorú szitakötő
+ Sympetrum fonscolombei (SÉLYS, 1840) Atkás szitakötő
+ Sympetrum flaveolum (LINNÉ, 1758) Útszéli szitakötő
+ Sympetrum sanguineum (MÜLLER, 1764) Alföldi szitakötő
+ Sympetrum depressiusculum (SÉLYS, 1841) Lassú szitakötő, (VÉDETT, 2000 Ft)
+ Sympetrum danae (SULZER, 1776) Fekete szitakötő
+ Sympetrum pedemontanum (ALLIONI, 1766) Szalagos szitakötő
.......................LEUCORRHINIINAE alcsalád
+ Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) Tócsa szitakötő, (VÉDETT, 10 000 Ft)
+ Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) Lápi szitakötő, Piros szitakötő, (VÉDETT, 10 000 Ft)