Lestes viridis

Lestes viridis (VANDER LINDEN, 1825) Zöld rabló

Elterjedése:

Atlantomediterrén faj, Európa középső és déli sávjában végig megtalálható, a Brit-szigetek kivételével, É-Afrika nyugati szegélyén is él. Nálunk inkább a domb- és hegyvidék erdei tavacskáiban gyakori, de az Alföld erdős területein is megtalálható.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

A többi hazai Lestes fajtól eltérően inkább a beárnyékolt, erdei kisvizeket, holtágakat, kubik gödröket, esetleg zömében állóvizű csatornákat, árkokat részesíti előnyben. Viszonylag hosszú fejlődésű faj, nyár közepétől tapasztalható kibújása, idős példányok gyakran találhatók még szeptember-október idején is. Élőhelyétől általában nem kóborol el nagyobb távolságra. A megfelelő vizek partján álló fűzfák és égerek vékonyabb kérgű hajtásaiba helyezi a nőstény tojásait.

Veszélyeztető tényezők:

Komolyabb veszélyeztető tényezőként legfeljebb az élőhely kiszáradása, esetenként szennyeződése (szemétlerakás) és az árnyaló állomány kitermelése említhető meg.

Populációs trendek:

Nem tapasztalható jelentős változás

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

Sárgás, idősebb egyedeken barnás színű szárnyjegye alapján könnyen felismerhető a faj, élőhelyei körül lévő fákon gyakorlottabb szemű megfigyelő hamar fölfedezheti.

Szerző: dr. Ambrus András