Lestes virens

Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 Tavi rabló

Elterjedése:

Pontomediterrán, Európában az előző fajhoz hasonlóan, de korlátozottab mértékben terjedt el. Nálunk főként a síkvidéken él.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

Sokfelé elterjedt, de inkább az állandó Vizekhez ragaszkodó, viszonylag lassabb fejlődésű faj. Lápos, mocsaras kisvizek és nagyobb tavak (pl.: Fertő-tó) egyik jellegzetes Lestidája. Élőhelyétől több km távolságra is megtalálható, falvakban, kertekben is előbukkanhat, de nem kimondottan nagy távolságra röpülő szitakötő.

Veszélyeztető tényezők:

Gyakori, nem kimondottan veszélyeztetett faj

Populációs trendek:

Nem tapasztalható határozott tendencia

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

A faj pontos felismeréséhez többnyire kézbe kell venni a példányt, bár általában a méret alapján elkülöníthető, ez a legkisebb Lestes fajunk. A szárnyjegy külső és belső szegélyén lévő finom fehér vonal segít a felismerésben.

Szerző: dr. Ambrus András