Lestes macrostigma

Lestes macrostigma (EVERSMANN, 1836) Nagy foltosrabló

Elterjedése:

Holomediterrán, Európában a mediterrán országokban fordul elő, de areája meglehetősen szabdalt. Nálunk a szikes vizek lakója, főként az Alföldön él, a Dunántúlon a Fertőn él kisebb populációja, másfelé igen szórványos.

- ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye: igen gyors fejlődésű, tipikus sekély, főleg fehér szikes vizekben, zsiókás állományok közelében előforduló faj. A szélsőséges szikes vizeket kevés kísérő fajjal benépesítő szitakötőnk, mely számára kedvező élőhelyeken nagy tömegben tud tenyészni. A nőstény tojásait a zsióka leveleibe helyezi el.

Veszélyeztető tényezők:

A szikes vizek eutrofizációja (műtrágya és trágya bemosódás többnyire) vagy felhigulása.

Populációs trendek:

A szikes vizes területek aktuális kiterjedésétől és a vízborítás időszakától függően ingadozik az állomány nagysága.

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

A faj már távolról jól felismerhető a nagyméretű, fekete szárnyjegyről, valamint az inkább kékes, mint zöld ércfényű színezetről. Hamar és nagy testfelületen megjelenik a hamvas kékes bevonat, mely mindkét nemnél megfigyelhető.

Szerző: dr. Ambrus András