Lestes dryas

Lestes dryas KIRBY, 1890 Réti rabló

Elterjedése:

Szibiriai, Európa középső sávjában és egyes mediterrán országokban, nagy, összefüggő területen elterjedt faj. Nálunk is országszerte előfordul, de elég lokális, nagyobb példányszámban pedig inkább csak az Alföldön található.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

Hazai állományai - úgy tűnik - inkább a sekély, jól fölmelegedő, alföldi (esetenként szikes) vizeket kedvelik. Gyors fejlődésű, az előzőnél ritkább, lokálisabb faj. Alföldi, jól fölmelegedő kisvizekben helyenként domináns is lehet, de gyakrabban a Lestes sponsa és Lestes barbarus társaságában fejlődik, esetenként a Lestes macrostigmával is előfordulhat. Élőhelyétől nagyobb távolságra is felbukkanhat.

Veszélyeztető tényezők:

Belvizek lecsapolása, vízállások megszűnése és megszüntetése.

Populációs trendek:

Nem tapasztalható határozott tendencia, de a szárazabb évek nyarai megtizedelhetik az állományt.

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

A faj biztonsággal csak kézben határozható, jó szem, vagy egy lupe segítségével. A hozzá nagyon hasonló Lestes sponsanál általában valamivel nagyobb, robosztusabb felépítésű faj. A hím alsó (belső) potrohfüggeléke a vége felé kiszélesedik kanálszerűen.

Szerző: dr. Ambrus András