Lestes barbarus

Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) Foltosszárnyjegyű rabló

Elterjedése:

Holomediterrán faj, az előzőhöz nagyon hasonló európai elterjedéssel, melyből a hegyvidékek hiányoznak. Nálunk elsősorban a síkvidéken található.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

Jellegzetes, jól fölmelegedő, sekély, alkalmasint kiszáradó kisvizek szitakötője, mely kedvező táplálék ellátottság esetén nagy tömegben kelhet ki az alföldi sekély tavakból, esetenként az enyhén szikes vizet is elviseli. Az áttelelő petékből kikelő lárvák igen gyorsan, sokfelé már májusra kifejlődnek, az imágók azonban elég hosszú ideig élnek, gyakran a nyár végéig megfigyelhetőek. Kedvelik az alföldi sekély kisvizeket környékét, de élőhelyüktől távolabbra is gyakran elvetődnek, települések, városok parkjaiban is gyakorta találkozhatunk velük.

Veszélyeztető tényezők:

Belvizek és vízállások, vízjárta élőhelyek megszüntetése, lecsapolása.

Populációs trendek:

Nem tapasztalható jelentősebb változás.

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

A faj a jellegzetes barna és fehér színű szárnyjegy alapján, megfogás nélkül is könnyen felismerhető.

Szerző: dr. Ambrus András