Források

-  A szitakötők rendszertani nevei és kategóriái R. R. Askew The dragonflies of Europe című könyve alapján szerepel a honlapon.

- A fotók közt szereplő elterjedési térképek a " Dévai Gy.-Miskolczi M.-Pálosi G.-Dévai I.-Harangi J. 1994: A magyarországi szitakötő-imágók (Insecta: Odonata) 1982-ig közölt előfordulási adatainak bemutatása UTM hálótérképen, Studia odonatologica hungarica 2, Debrecen, 5-100pp." című publikációból kerültek fel a honlapra.

-  Az egyes fajok és taxonok leírásai dr. Ambrus András saját kézirataiból vett részletek.

- A honlapon szereplő fotókat a szerkesztők készítették és önszántukból bocsájtották közszemlére!