Coenagrion pulchellum

Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) Gyakori légivadász

Elterjedése:

Ponto-kaspi elterjedésű, Európában a puellához hasonlóan széles sávban fordul elő, az északi és déli szegély kivételével. Hazánkban inkább a domb és síkvidéken gyakoribb.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

Mocsaras, lápos, növényzetben gazdag állóvizek lakója, nagyobb tracheakopoltyúja segítségével mostohább viszonyok között is ki tud fejlődni. Szintén zömében májusban kel ki - számára megfelelő körülmények között - nagy tömegben, de kisebb arányú kibújások még később is tapasztalhatók. A nyár első felében található meg, többnyire a vizek közelében.

Veszélyeztető tényezők: -

Populációs trendek: -

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

Ránézésre egy nem túl erőteljes mozgású, finom felépítésű, karcsú, erősen megnyúlt testű és zömében sötét színezetű légivadász. A hímek potrohán mindig kevesebb a világos rajzolat, mint a fekete, a tor hátoldalán igen keskeny, sokszor alig látható a hosszanti kék sáv, a nőstények pedig - a potroh töve és csúcsa kivételével - szinte teljesen sötétek. (Ny-Európában világosabb rajzolatú példányok is vannak és esetenként nálunk is akad kék mintázatú nőstény, azonban a többség sötét színű.)

Szerző: dr. Ambrus András