Calopteryx virgo

Calopteryx virgo (LINNÉ, 1758) Kisasszony szitakötő

Elterjedése:

Dévai (...) szerint nyugat-szibiriai faunaelem. Európában széltében elterjedt. Hazánkban elsősorban a hegy- és dombvidék beerdősült területeinek patakjai mentén fordul elő.

Ökológia, lárvális élőhely, fenológia, imágó élőhelye:

A lárva kedveli az oxigénben gazdag, gyors áramlású vizeket, patakokat, ahol gyakorta a vízparti fák gyökerei között, esetleg - ha van hínár növényzet - a növényekre kapaszkodva zsákmányol kisebb gerinctelen fajokat. Folyamatos fejlődésű, májustól a nyári időszak alatt is egyaránt lehet találni frissen kelt példányokat, idősebb egyedeket és eltérő fejlettségű lárvákat a vízben. Az adultak többnyire nem távolodnak el túlságosan messze a pataktól, kedvelik a beszűrődő napfényes foltokat és nyíltabb helyeket, ahol táplálkoznak. A hímek a patakot kísérő növényzeten foglalnak területet, melyet jellegzetes szárnymozdulatokkal (nyitogatással) jeleznek a rivális hímek felé. Szintén jellegzetes (gyors, apró szárnycsapásos) udvarló repüléssel közelítik meg az arra érkező nőstényeket.

Veszélyeztető tényezők:

A faj lárvája nem kedveli, ha a víz áramlása lelassul, valamint ha az oldott oxigén mennyisége más egyéb okból csökken. Árnyaló állomány nélküli, erősebben felmelegedő, lassabban áramló vizekben - amíg az oxigén ellátottság kedvezőbb - együtt is előfordulhat a sávos szitakötővel (Calopteryx splendens), azonban az alsóbb folyási szakaszokon általában átadja helyét más fajoknak. A patakok felsőbb szakaszain a vízkivételek, alsóbb szakaszokon a befolyó szennyező anyagok, illetve az árnyaló állományok eltávolítása veszélyezteti az állományokat. Szárazabb periódusokban egyes élőhelyei kiszáradhatnak.

Populációs trendek:

Bővizű patakok felső szakaszain élő populációi stabilnak tűnnek, alsóbb szakaszokon - egyes helyeken - csökkenhetett a népesség, azonban általános visszaszorulás nem mutatható ki.

Terepi megfigyelés módjai, adatgyűjtés:

A faj igen jól vizsgálható az általa benépesített élőhelyeken, könnyen és jól fotózható, filmezhető, látványos és - a népesség zavarása nélkül - tanulmányozható.

Szerző: dr. Ambrus András